NOSTRA อัปเดต 15 จุดเสริมภูมิรับปี 66 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทั่ว กทม.

NOSTRA-อัปเดต-15-จุด

อัปเดตล่าสุดสำหรับนอสตร้า (NOSTRA) ที่ลงข้อมูลปักหมุด 15 จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ เสริมภูมิคุ้มกัน ต้อนรับปี 2566

NOSTRA-อัปเดต-15-จุด

NOSTRA ออกแถลงการณ์ถึงความเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่าแม้สถานการณ์โควิด-19 จะเริ่มคลี่คลายไปแล้วบางส่วน แต่ขณะเดียวกัน ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อใหม่หรือติดเชื้อซ้ำ

“การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นถือเป็นวิธีการหนึ่งในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดโอกาสเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์” NOSTRA ระบุ

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และแอปพลิเคชัน NOSTRA นั้นได้นำข้อมูล ตำแหน่งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลใหม่ล่าสุด 16 จุดอัปเดตแสดงตำแหน่งในแอปพลิเคชันแผนที่ NOSTRA เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สามารถเช็กตำแหน่งจุดฉีดวัคซีน เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ป้องกันเจ็บป่วยรุนแรง ลดเสี่ยงเสียชีวิต หวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมยับยั้งการระบาดของโควิด-19

และเมื่อเร็วๆ นี้ ตามประกาศของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้อัปเดตตำแหน่งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล NOSTRA จึงได้ประสานขอนำข้อมูลตำแหน่งจุดฉีดวัคซีนมาแสดงในแอปพลิเคชันแผนที่ NOSTRA ซึ่งชุดข้อมูลจะประกอบด้วย ชื่อจุดฉีดวัคซีน เวลา สถานที่ และวัคซีนที่ฉีด เบอร์โทร.ติดต่อ สำหรับการแสดงข้อมูลตำแหน่งจุดในรูปแบบแผนที่ดิจิทัลนั้นจะทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจและเดินทางไปยังจุดฉีดวัคซีนได้สะดวก เปิดดู ตำแหน่งจุดฉีดวัคซีน Covid-19 บนแผนที่

สำหรับ 15 จุดฉีดวัคซีน สังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ 1.โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ที่อาคารกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติฯ ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) โทร.0-2546-1960

2.สถาบันโรคผิวหนัง ที่ตึกสถาบันโรคผิวหนัง ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ (9.00-15.00 น.) วัคซีน Pfizer ฝาม่วง และ Pfizer ฝาส้ม (สำหรับเด็ก 5-12 ปี) โทร.0-2354-5222

3.สถาบันประสาทวิทยา ที่อาคารรัชมงคล ชั้น 1 (ห้องหัตถการ) ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) โทร.0-2306-9899

4.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ (09.00-12.00 น.) สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป วันจันทร์ (13.00-16.00 น.) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี และวันศุกร์ (13.00-16.00 น.) สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โทร.0-2548-1000

5.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่คลินิกเด็กสุขภาพดี ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ให้บริการวันจันทร์-วันพฤหัสบดี (ในเวลาราชการ) ชนิดวัคซีน Pfizer อายุ 6 เดือน-4 ปี 5-11 ปี และ 12-17 ปี สอบถามเพิ่มเติม Call Center 1415 ต่อ 2317

6.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ที่แผนก OPD ตติยภูมิ ชั้น 3 ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) โทร.0-3438-8700

7.สถาบันโรคทรวงอก ที่จุดฉีดวัคซีนสถาบันโรคทรวงอก ชั้น 1 อาคาร 8 ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. โทร.0-2547-0999

8.โรงพยาบาลสงฆ์ ที่ตึกผู้ป่วยนอก ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) โทร.0-2640-9537

9.โรงพยาบาลเลิดสิน ที่ห้องฉีดยา รพ.เลิดสิน ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) โทร.0-2353-9655

10.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ที่ตึกผู้ป่วนอก ให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.30 น. โทร.0-2591-4242

11.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร.0-2202-6800

12.โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ที่อาคารอำนวยการและรังสีวินิจฉัย ชั้น 1 ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ (13.00-15.00 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร.0-3845-5456

13.โรงพยาบาลราชวิถี ห้องฉีดยา อาคารทศมินทราธิราช วันจันทร์-วันพฤหัส เวลาราชการ (จำกัดจำนวน) อาคารฉีดวัคซีน (โรงอาหารเก่า ข้างโรงยิม) วันศุกร์ เวลา 08.30-13.30 น. โทร.0-2206-2900

14.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ที่อาคารอำนวยการชั้น 5 ให้บริการวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 08.30-16.30 น. โทร.0-2531-0080

15.โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ที่ห้อง 403 (ห้องตรวจบัตรทอง) ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ (ในวันราชการ 13.00-15.00) โทร.0-4531-9659

ข้อมูลจากกรมการแพทย์เหล่านี้ถูกระบุว่าอัปเดตวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นอกจากนี้ NOSTRA ยังได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังสนับสนุนสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างสม่ำเสมอตลอดมา โดยการนำข้อมูลสถานพยาบาลในระบบ สปสช.มาแสดงบนแผนที่เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนเดินทางอีกด้วย

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : สถาบันโรคภูมิแพ้และหอบหืดสมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จับมือพันธมิตร MOU รับมือความเสี่ยงโรคภูมิแพ้อาหารในโรงเรียน